Bildspel

Äldre bilder från Tjörnarps samhälle, sjön och omgivningar. Med korta beskrivningar.

Skolkort från Tjörnarp med namnlistor.

Börje Nilssons bilder från Tjörnarp med hans kommentarer.
Börje Nilsson i Höör var bl.a. lokalredaktör för Norra Skåne och Skånska Dagbladet, vilket ledde till omfattande fotografering. Han samlade också på andra bilder och höll ofta föredrag med visning av diabilder. De flesta av hans diabilder från Tjörnarp visas här digitaliserade och med texter som utgår från hans manuskript. Diabildernas ganska låga upplösning kvarstår tyvärr.
Bilderna är här uppdelade i 10 bildspel, vars olika startbilder nås av följande länkar.

Bildspel 1 och 2

Bildspel 3, 4 och 5

Bildspel 6 och 7

Bildspel 8, 9 och 10

 

 

Lämna ett svar